Kadınlarda Saç Dökülmesi Saç tellerinin incelmesi

Kadınlarda Saç Dökülmesi Saç tellerinin incelmesi, cansız görünüşü, yıpranması ve saç dökülmesi  günümüzde her üç kadından birinin sorunu.

Genetik Tip Saç Dökülmesi

Genetik Tip Saç Dökülmesi, kadınların saç dökülme problemlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ABD’de 30 milyon kadında saç dökülmesinin (erkek tipi denilen) psikolojik etkisi erkeklere nazaran, kadınlarda daha ağır daha şiddetli bir stres vaka olarak görülüyor.

Kadınlarda görünen, ‘erkek tipi saç dökülme’ türünün görülme oranı %70’dir. Aslına bakarsanız Androgenetik alopesi yalnızca erkekler üzerinde görünen bir sorun değildir; ruhsal, psikolojik, yaşam sıkıntısı, stres veya bir takım dahili hastalıklar sebebiyle, kadınlar için de ciddi bir sorundur. Saç dökülmesi yaşanan hastaların çocğunda kan androjen seviyeleri normaldir. Yapılan testlerde kanda androjenin yüksek olduğu görülürse, anrojen üreten tümör tarafında araştırılması gerekir. Kadınlarda androjeni üreten organlar, böbreküstü bezleri ve yumurtalıklardır. Polikistik Over sendromu gibi hiperandrojeneminin başka belirtilerinin ortaya çıktığı durumlarda androgenetik sı kgörülür. Özetle androgenetik alopesi görünen kadınlarda hormonal bozukluklar/anormallikler ve androjen sağlayan tümörler açısından tetkik etmek önem teşgil etmektedir.